Get Adobe Flash player

De crisis is overal voelbaar en dat is de reden dat wij dit reuzenjaar niet zoveel reuzenoptochten hebben.
Zoals de dieren en de planten zich in het voorjaar laten zien, zo komen ook de reuzen Fraans Krèùk, St Willibrord en St Caecilia en den Uunentse Broeder te voorschijn.
Hun eerste optreden was op dinsdag 30 april in het Leypark in Tilburg. Van de inschrijflijst, waarop de mensen, die met onze reuzen een keer mee zouden willen gaan, is jammerlijk wei-nig of geen gebruik gemaakt. Bovendien mogen liefhebbers in de kleine reusjes Koosje of Koosje lopen. Vanwege het bijzondere koningsjaar waren er tal van activiteiten georganiseerd door het Oranje Comité Tilburg. Mede dankzij het mooie weer werd het een heel gezellige dag met veel publiek; een goede reclame voor de Stichting Reuzengenootschap. Dank voor de medewerking van onze vrijwilligers.

Vanwege de slechte weersvoorspelling met windkracht 8; werd de deelname aan het St. Job pleinfeest in Berkel-Enschot door de Berkel-Enschotse reus St. Willibrord en St Caecilia, de reus met de twee gezichten, afgelast.

Op de door de Rabobank Hart van Brabant op dinsdag 14 mei in Moergestel georganiseerde Raboverenigingendag, werd deelgenomen door onze voorzitter Ad Simons. Aan het bezoek van deze dag was een bijdrage van € 150,-- van de Rabo-bank verbonden. De verenigings-avond werd gehouden onder het thema: "Durf te vragen" onder leiding van Sander Datema. Op de bijeenkomst waren 300 bestuursleden afgekomen en konden onder andere antwoord krijgen op de vraag: Hoe stel ik de juiste hulpvraag om mijn eigen probleem opgelost te krij-gen? Ad heeft na de bijeenkomst aan Sander onze vraag gesteld: hoe krijgen we meer vrijwil-ligers? Wellicht krijgen we daar nog een antwoord op. Verder was deze bijeenkomst een mooie gelegenheid om de Reuzencultuur meer bekend te maken en zelf nieuwe contacten te leggen.

Op zondag 2 juni aanstaande gaat de reus Fraans Krèùk van Tilburg naar Gilze voor de doop van de nieuwe reus: Gullemoei en Fraans Krèùk mag als peter daarbij fungeren. Meter wordt Hildewaris, de reuzin uit Hilvarenbeek. Programma is nog niet bekend.

Zondag 14 juli wordt er een grote optocht gehouden in Nieuwpoort aan de Belgisch kust. Volgens Benjamin Debruyne, de contactpersoon van de optocht, wordt het een spektakel stuk. Benjamin beloofde dat – mochten wij eventueel helpers te weinig hebben - hij zal zorgen dat er medewerkers uit Nieuwpoort voor ons beschikbaar zijn.
De band "Bekèk 't is" gaat ook weer mee. Het vervoer van de band en de dragers en andere deelnemers is per bus.
Mocht U bij het lezen van dit programma interesse hebben om drager of begeleider van onze reuzen te worden, dan zien wij Uw reactie graag tegemoet.
Het programma en verdere richtlijnen worden aan de deelnemers te zijner tijd uitgereikt.
Wel staat vast dat GroenRijk Tilburg haar vrachtauto met laadklep ter beschikking stelt om de reuzen te vervoeren in plaats van bloemen en maakt daarmee goede reclame voor zijn bedrijf.

De deelname aan de optocht in Deurne (België), welke gepland staat op 7 september, gaat niet door. Op de mail aan de contact persoon Albert Denie kwam op 29 april j.l. het volgende antwoord: "We hebben om budgettaire redenen 1 Nederlandse groep uitgenodigd; nl de Reu-zen uit Bergen op Zoom daar deze nog nooit in Deurne zijn geweest. Wij houden U echter in ons bestand voor volgende edities."

Ter vervanging van Deurne is op zondag 22 september een optocht vastgelegd in Tilff (Begië) achter Luik. We gaan met de bus en worden om 11.30 uur verwacht. Om 11.30 uur worden de reuzen opgebouwd en tentoongesteld aan het publiek. Om 14.30 uur vindt er een kleine ronde plaats met de reuzen. Het ligt in de bedoeling het feest om 17.30 uur te beëindigen.
Ook hier gaat de band "Bekèk 't is" mee om onze reuzen te begeleiden.

Enkele mededelingen voor deelname in het jaar 2014:

  • De eventueel op 27 april te plannen optocht in Bakel komt te vervallen.
  • Op zondag 1 juni optocht in Maastricht;
  • Op 5 oktober samenkomst in Boxtel (reus Jas 65 jaar)

Op zaterdag 23 september 2006 waren de reuzen present bij de ontmoeting tussen de gemeenteraadsleden en de dorpsraden van Udenhout en Berkel-Enschot.

 

Verzoeken om deze ontmoeting te organiseren waren al diverse keren gedaan. Maar gezien evenwel de problemen betreffende het vervoer plus het feit dat de reuzen op dat moment in het verzorgingshuis "De Eikelaar" volledig opgebouwd te zien waren werd afgezien van plaatsen van de reuzen bij "De Hemeltjes".

 

Lees meer: Uit de oude doos